ผู้บริหาร

อ.เพ็ญศรี บุญเลิศ (นิด)
ครุศาสตรบัณฑิต ( การศึกษาปฐมวัย-เอกอนุบาล )

รองศาสตราจารย์.สมพงษ์ บุญเลิศ
การศึกษาบัณฑิต ( อุตสาหกรรมศิลป์ )
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีการศึกษา )
PG.Dip Prof Ed ST (HES)


ผู้จัดการ / พยาบาลวิชาชีพ
และนักโภชนาการ

พี่กรีน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สิ่งแวดล้อม)

พี่อีฟ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(โภชนาการ)

English Class Teacher
Teacher Lee
ครูชาวต่างชาติ ผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาเด็ก
จาก NAVA School

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
ครูใหญ่ โรงเรียนสาธิตราชฎัชเชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
การจัดกิจกรรมของเด็กระดับบริบาล
และปฐมวัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การอบรมครูที่มีชื่อเสียง

อนุบาล 2
อนุบาล 1

ครูปอ
ครูผู้ช่วยอนุบาล (ประสบการณ์ 3 ปี)

ครูหมวย
ครุศาสตรบัณฑิต ( การศึกษาปฐมวัย-เอกอนุบาล )
(ประสบการณ์ 3 ปี)

ครูหนูดี
ครุศาสตรบัณฑิต ( การศึกษาปฐมวัย-เอกอนุบาล ) (ประสบการณ์ 5 ปี)
ครูจิ๊ก
ครุศาสตรบัณฑิต ( การศึกษาปฐมวัย-เอกอนุบาล ) (ประสบการณ์ 8 ปี)
ครูแก้ม
ครุศาสตรบัณฑิต ( การศึกษาปฐมวัย-เอกอนุบาล )
(ประสบการณ์ 5ปี)


เตรียมอนุบาล
เด็กโต

ครูมาย
ครูชำนาญอนุบาล (ประสบการณ์ 12 ปี)

ครูเหมี่ยว
ครูชำนาญอนุบาล (ประสบการณ์ 10 ปี)

 

ครูอ้อม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครูพี่เลี้ยงเด็กโต (ประสบการณุ 6 ปี)
ครูนกสาม

รัฐศาสตร์บัณฑิต ครูพี่เลี้ยงเด็กโต (ประสบการณุ 6 ปี)
ครูโอ๋
ครูพี่เลี้ยงโต (ประสบการณ์ 3 ปี)


เด็กเล็ก
เด็กเตาะแตะ1

ครูเพื่อน
ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก (ประสบการณ์ 3 ปี)
ครูนกใหญ่
ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก (ประสบการณ์ 15 ปี)
ครูเรมี
ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก (ประสบการณ์ 2 ปี)

ครูฝน
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 8 ปี)
ครูแอ
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 10 ปี)
ครูหญิง
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 2 ปี)


เด็กเตาะแตะ 2
เด็กทารก

ครูเก๋
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 10 ปี)

ครูหนึ่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 3 ปี)

ครูแพร
ครูพี่เลี้ยงเด็กเตาะแตะ (ประสบการณ 2 ปี)

ครูกิ๊ก
ครูพี่เลี้ยงเด็กทารก (ประสบการณ์ 2 ปี)
ครูพร
ครูพี่เลี้ยงเด็กทารก (ประสบการณ์ 15 ปี)
ครูญา
ครูพี่เลี้ยงเด็กทารก (ประสบการณ์ 3 ปี)
ครูจ๊ะเอ๋
ครูพี่เลี้ยงเด็กทารก (ประสบการณ์ 2 ปี)
ครูนิด

ครูพี่เลี้ยงเด็กทารก (ประสบการณ์ 15 ปี)


แม่บ้าน
แม่ครัว
พี่แก้ว
พี่แสง

 


สถานรับเลี้ยงเด็ก เชียงใหม่ nursery เนอร์สเซอรี่ เนิสเซอรี่ ลานนาเบบี้โฮม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

侶몸친경윱菱http://BestMoban.Com,뫘뜩친경헝련狂http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn